Рішення ради

Про внесення змін до рішення від 10.07.2018 № 25/2 « Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік

 

У К Р А Ї Н А

 

    ГЛИБОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                      32 –а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 21 лютого  2019 року                     с. Глибочок                     32/ 8 

 Про внесення змін  до рішення

сільської ради від 10.07. 2018 № 25/1

«Про  встановлення   місцевих

 податків і зборів на 2019 рік» 

 

           Відповідно   до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII« Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України  щодо покращення адміністрування та перегляду  ставок окремих податків і зборів», який вступив в дію 01.01.2019 року, статей 266,268, Податкового кодексу України (далі) ПКУ), керуючись пунктами24, 28, та 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 «1» Внести зміни до рішення сільської ради від 10.07.2018 № 25/1 « Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік», в частині:

1.1 Підпункт 1.1.3 додатку 1  викласти в новій редакції :

   «  1.1.3. об’єкти  оподаткування вказані в п.п.266.2.1 п.266.2 статті 266 ПКУ, а об’єкти, що не є  об’єктом оподаткування, вказані в п. п. 266.2.2 п. 266.2. статті 266 ПКУ: 

       Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку".

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

к) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.» 

1.2   Додаток 3  Туристичний збір викласти в новій редакції (додається)

        2.Секретарю сільської ради :

          2.1.  оприлюднити  це рішення  на  Інтернет- сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання.

         2.2. Копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

        7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

        Сільський   голова                                           В.Г.Мельник

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Додаток 3

                                                                                         до рішення ради

                                                                                від 21.02.2019 №32/ 8 

                                  3.Туристичний збір                              

     3.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають  в село,де діє рішення сесії сільської ради про встановлення туристичного збору,  та  тимчасово розміщуються у місцях проживання(ночівлі) .

    3.2.Платниками збору не можуть бути особи, які :

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи , які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

ж) члени сім'ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі),що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.  

3.3. Ставка збору встановлюється за кожну добу  тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі)  у розмірі  0,1  % – для внутрішнього туризму та 1 %  – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 .1статті 268 ПКУ;   

 3.4.База справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) вказаних   п. 268.5.1статті 268.5  

      3.5.Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі)

3.6 Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 цієї статті, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 цієї статті;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською радою  справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

     3.6.Особливості  справляння збору встановлений п. 268.6. статті 268 ПКУ: 

3.6.1 Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

3.6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

3.6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, села  сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі 

     3.7. базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар ради                                         Л.І. Білозір

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

    ГЛИБОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                            ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                      32 –а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

  Від  21 лютого 2019 року                с. Глибочок                  32/9 

          

Про внесення змін  до рішення

сільської ради від 10.07.2018 № 25/2

«Про  встановлення   ставок  земельного

податку,  пільг з його  сплати на 2019 рік»

 

       Відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII              «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який вступив в дію 01.01.2019 року, статей 273, 274, 277, 281, 282, 284, 285, п. п. 288.5 статті 288 Податкового кодексу України (далі) ПКУ), керуючись пунктами 24, 28  та 35 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 24.05.2017 № 483 « Про затвердження форм типових рішень про встановлення  ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», врахувавши  висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

 «1» Внести зміни до рішення сільської ради від 10.07.2018 № 25/2 « Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік», виклавши додаток №1 новій редакції:

      1. Встановити на території  Глибочківської  сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 2.  

     2.  Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі.

     3. Рішення «Про внесення змін  до рішення сільської ради від 10.07.2018 № 25/2«Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати на  2019 рік» набирає чинності після його  оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, та на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

       Сільський  голова                                          В.Г.Мельник

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Глибочківської сільської ради

   від 21.02.2019  р. №32/ 9

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2019  рік та вводяться в дію
з  01 березня 2019  року

(нова редакція)

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

_________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Глибочок   

 

 Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,800

0,800

0,800

0,800

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.06

Для колективного садівництва4

х

х

х

х

 

 

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

х

х

х

х

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

х

х

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

х

х

х

х

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

х

х

х

х

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,03

х

х

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

х

х

х

х

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

х

х

х

х

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

х

х

х

х

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

х

х

х

х

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

х

х

х

х

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

х

х

х

х

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

0,03

х

х

 

 

03

Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

х

х

х

х

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

х

х

х

х

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

х

       х

х

х

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

х

х

х

х

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

х

х

х

х

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

х

х

х

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5,000

5,000

х

х

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

х

х

х

х

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

х

х

х

х

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

х

х

х

х

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

х

х

х

х

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

х

х

х

х

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

х

х

х

х

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

х

х

х

х

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

х

х

х

х

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

х

х

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

х

х

х

х

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

х

х

х

х

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

х

х

х

х

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

х

х

х

х

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

х

х

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

х

х

х

х

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

х

х

х

х

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

х

0,1000

х

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

х

0,100

х

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

х

0,100

х

 

 

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

х

х

х

х

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

х

х

х

х

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

х

х

х

х

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

 

 

10.06

Для сінокосіння

х

х

х

х

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

х

х

х

х

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

х

х

х

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

х

х

х

х

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11

Землі промисловості

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

12

Землі транспорту

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

х

х

х

х

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

1,000

1,000

 

 

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

15

Землі оборони

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

16

Землі запасу

х

х

х

х

 

 

17

Землі резервного фонду

х

х

х

х

 

 

18

Землі загального користування4

х

х

х

х

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

                     

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України. 

Секретар   сільської  ради                                                    Л. І. Білозір