Рішення ради

Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Глибочківської сільської ради на 2019 рік

 

 ГЛИБОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Тальнівського  району    Черкаської  області

 28– а С Е С І Я

Р І Ш Е Н Н Я

Від  06  листопада  2018  року        с. Глибочок                №  28/1

 

Про  план діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

Глибочківської сільської ради на

2019 рік

                Відповідно до пункту 6 частини1 статті 43,статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,на виконання частини 1 статті 7 ,статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності  «,врахувавши пропозиції  депутатів сільської ради, сільська рада

в  и р і ш и л а  :

                    1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Глибочківської  сільської ради  на 2019  рік (додається) .

                    2. План   діяльності з підготовки   регуляторних актів Глибочківської сільської ради  на 2019 рік розміщувати  на  веб - сайті  Глибочківської сільської ради.

                     3.  Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на комісію з  питань агрономічного розвитку, земельних відносин, комунального майна та соціального розвитку села.

Сільський  голова:                                                      В.Г.Мельник

 

                                                                              Додаток

                                                                             до рішення сільської ради

                                                                             від 06.11.2018 № 28/1

                                  План  діяльності

             З підготовки проектів регуляторних актів

              Глибочківської сільської ради на 2019 рік

№ пп

 Вид

документа

 Назва проекту

регуляторного 

акту

    Мета прийняття

проекту

регулятор-

ного акту

Строки

підготовки

проекту

регулятор-

ного акту

Наймену-

вання

розробни-

ків проекту

1.

Рішення

сільської

ради

Про затвердження  місцевих податків і зборів на 2020

рік

Забезпечення

надходжень до місцевого

бюджету

травень

2019

Постійна комісія з питань планування

бюджету і

фінансів

3.

Рішення

сільської ради

Про оренду

комунального майна

Затвердження

ставок орендної плати

за оренду комунального

майна

Забезпечення

надходжень

до місцевого

бюджету та

ефективне

використання

комунального

майна

липень

2019

Постійна

Комісія з  питань агрономічного розвитку, земельних відносин, комунального майна та соціального розвитку села

 

4.

Рішення

сільської ради

Про затвердження

ставок земельного

податку на орендної плати на 2020 рік

Забезпечення

надходження

до місцевого

бюджету

травень

2019

Постійна комісія

з питань плану-

вання бюджету

І фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Л.І.Білозір