Рішення ради

Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики сільської ради в 2018 році

 

                                                   УКРАЇНА

                              ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА    РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                     28- а  С Е С І Я

Від  06   листопада   2018 року         с. Глибочок                  №   28/2

 

Про звіт щодо  здійснення державної

регуляторної політики сільської ради

в  2018 році

                    На   виконання Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності «,відповідно до статей  43,55,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні «,

З метою забезпечення   додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території  сільської ради ,пропозиції депутатів сільської ради сільська рада

в и р і ш и л а :

                       1. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою в 2018 році взяти до відома (додається).

                        2. Виконавчому комітету сільської ради продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики  сільською радою та вдосконалення правового регулювання   господарських відносин на території ради .

                          3.Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики  оприлюднити з засобах масової інформації.

                         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агрономічного розвитку, земельних відносин, комунального майна та соціального розвитку села. 

 

Сільський  голова:                                                    В.Г.Мельник                                                            

 

 

                                                                         Додаток

                                                                        До рішення сільської ради

                                                                        від 06.11.2018 №  28/2

 

                                             З В І Т

              Щодо здійснення державної регуляторної політики

               Глибочківською сільською радою в 2018  році .

          На виконання основних принципів державної регуляторної політики ,передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Глибочківською сільською радою постійно проводиться робота,спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності,а також на регулювання взаємовідносин у сфері господарської діяльності, а також правового регулювання господарських  і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання .

З метою реалізації повноважень у здійсненні державної регуляторної політики,недопущення прийняття економічно невигідних і неефективних регуляторних актів,усунення перешкод для розвитку господарської діяльності,забезпечення доступності,гласності та відкритості регуляторної діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування,відповідно до статті 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідно до Закону «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами  місцевого самоврядування» розпорядженням сільського голови від  25.01.2011 № 5-р

«Про створення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів «. Було утворено робочу комісії по перегляду та аналізу діючих регуляторних актів  .

  до них змін відсутні .

                  Виконавчим комітетом сільської ради постійно зосереджується увага на обов’язковості визначення :

  • Оцінки прийнятих альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання,у тому числі тих, що не передбачають безпосередньо державного регулювання господарських відносин;
  • Механізмів і заходів щодо розв’язання проблем шляхом прийняття регуляторного акта ;
  • Показників результативності регуляторного акта ;
  • Заходів за допомогою яких  буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта .

До  проектів регуляторних актів готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7,8.9.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» ,які разом з проектами   регуляторних актів оприлюднювались шляхом розміщення на офіційному сайті     Глибочківської  сільської ради,   для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб .

Всього сільською радою за 2018 рік прийнято 2 регуляторних акти

1. Рішення сільської ради «Про ставки земельного податку та ставки орендної плати на 2019 рік «

2. Рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік»

Станом на 06.11.2018 року у сільській раді є 2 діючих регуляторних акти.

Протягом 2018  року робота сільської ради була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної  діяльності .

Сільська рада постійно дотримується єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного  впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота  з планування діяльності щодо підготовки   проектів регуляторних актів .

Особлива увага приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів .

Сільська рада планує у 2019 році продовжити роботу, спрямовану на недопущення прийняття економічно недоцільних неефективних регуляторних актів, втручання в діяльність суб’єктів господарювання та забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

 

Сільський голова                                                В.Г.Мельник