Рішення ради

Рішення ради від 15.02.2018

 

 

ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22-а СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15 лютого 2018 року                     с.Глибочок                             № 22/1

Про хід виконання

сільського бюджету за 2017 рік

 

        Заслухавши  головного  бухгалтера сільської ради Каратнюк А.А. представлений звіт про виконання бюджету за 2017 рік, сільська рада відмічає,що прибуткова частина бюджету виконана на 111%, до сільського бюджету надійшло 1775355,90 грн., при плані 1598172,00 грн. Видаткова частина по органах місцевого самоврядування становить 2772444,60 грн. або 97% до річних призначень.

          Керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада:

В и р і ш и л а:

1.      Звіт про виконання бюджету села за 2017 рік взяти до відома.

2.      Сільському голові,головному бухгалтеру сільської ради Каратнюк А.А. постійно співпрацювати з платниками усіх видів доходів до сільського бюджету,контролювати їх надходження.

3.      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування   бюджету і фінансів.

 

Сільський голова:                                                       В.Г.Мельник 

 Погоджено головний бухгалтер сільської ради:          А.А.Каратнюк

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 

                                     22 -а  С Е С І Я VII  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  15 лютого   2018 року                с. Глибочок                        №  22/2

 

 

Про сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки

та план заходів і  кошторис витрат з її реалізації 

 на 2018 рік

     Заслухавши інформацію сільського голови , врахувавши пропозиції депутатів та висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування,  бюджету та фінансів, керуючись п.22 ч.1  статті  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  сільську Програму «Турбота» на 2018 -2020 роки ( додається)

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань з питань охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності, правопорядку та з питань депутатської діяльності та етики.

 

Сільський голова                                                   В.Мельник  

 

 

                                                             

 

                                   ГЛИБОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                       ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                            РІШЕННЯ

Від 15 лютого 2018 року               с. Глибочок                      №22/3

 

Про Програму розвитку культури та спорту

на території Глибочківської   сільської ради

       В зв’язку з передачею  на утримання сільської ради  закладів культури, керуючись Законом  України  «Про охорону культурної спадщини», Указами Президента України №485/2000  «Про державну підтримку клубних закладів», №490/2000  «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України» , п.22.ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності, правопорядку та з питань депутатської діяльності та етики, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

       1.Затвердити   Програму розвитку культури та спорту  на території Глибочківської   сільської ради на 2018-2020 роки  ( далі – Програма)                  ( додається).

        2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності, правопорядку та з питань депутатської діяльності та етики.  

 

      Сільський голова                                                               В.Мельник

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 

                                     22 -а  С Е С І Я VII  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15 лютого 2018 року              с.Глибочок                         №22/4

 

Про затвердження Програми покращення

благоустрою, упорядкування,   санітарного

стану та зовнішнього освітлення

в  селі  на 2018-2020 роки

              Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів України», Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.11.2009 року №1320-р, з метою покращення стану із зовнішнього освітлення,  благоустрою, санітарного  стану, створення належних умов для життєдіяльності жителів села , керуючись         п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму покращення благоустрою, упорядкування,  санітарного стану та зовнішнього освітлення в  селі  на 2018-2020 роки  ( далі – Програма)   (додається ).

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                В.Мельник

 

 

У К Р А Ї Н А

 

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 

                                     22 -а  С Е С І Я VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  15 лютого   2018 року                с. Глибочок                      №  22/19

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 20.12.2017р.

№12/3 «Про сільський бюджет

на 2018 рік»

          

Керуючись п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2004 року №228 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» п.23 ч.1 ст.26 та п.17 ч.1 ст.43, ст.65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оплату праці» та Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» заслухавши пропозицію головного бухгалтера Каратнюк А.А.

ВИРІШИЛИ:

  1. Затвердити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік в сумі 1975985,00 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету 1908985,00 грн., спеціального фонду 67000,00 грн.
  2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік в сумі 2363460,00 грн., у тому числі видатків загального фонду бюджету в сумі 2205460,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 158000,00 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів (додаток №3)
  3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2018 рік (додаток №4)
  4. Затвердити зміни попередньо прийняті розпорядженням.
  5. Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів.

 

Сільський голова                                             В.Г.Мельник

 

Головний бухгалтер                                        А.А.Каратнюк