Рішення ради

 

 

 

               ГЛИБОЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

               Тальнівського району    Черкаської області

                                      14 -а  С Е С І Я

                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  16 травня    2017 року №  14/2 

c. Глибочок

Про передачу в оренду земельних ділянок

/в межах населеного пункту/ громадянам

для ведення городництва

 

         Розглянувши заяви громадян ,згідно додатку № 1., про передачу в оренду земельних ділянок, керуючись підпунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 36,93 Земельного кодексу України, статті 4,23,31 Закону України „ Про оренду землі ”, статті 6,23 Закону України „ Про оцінку земель ”, статті 19,20,56 Закону України „ Про  землеустрій ”, статті 4 Закону України „ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмеження ” сільська рада  в и р і ш и л а:

 

               1. Передати в оренду земельні ділянки, для ведення особистого селянського господарства, терміном до  1 року , з оплатою   974,06  грн. за 1 га.     громадянам, задовольнивши їх заяви, згідно додатку № 1 .

 

                                                                                                  

                2.  Доручити сільському голові  Мельнику Василю Григоровичу.  підписати договори оренди земельних ділянок між орендарем та Глибочківською сільською радою.

 

                 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села.

 

Сільський голова                                                      В.Г.Мельник

«Погоджено «

Землевпорядник:                                                           О.С.Маркевич

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                         ГЛИБОЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                         Тальнівського   району     Черкаської   області

                                                       14-а сесія

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 16  травня  2017 року №  14/6

с.  Глибочок

 

Про виконання обов’язків землевпорядника

сільської ради за цивільно - правовим

договором

 

 

                     В зв’язку  з вільною вакансією спеціаліста ІІ  категорії землевпорядника сільської ради на час проведення конкурсу, керуючись Постановою КМУ № 65 від 01.03.2014,  статтями 21, 23 Кодексу  законів про працю  України , Глибочківська сільська рада

В и р і ш и л а :

 

1.     Прийняти на роботу  працівника   за цивільно – правовим    договором із   виконанням обов’язків землевпорядника.

 

2.     Встановити щомісячний розмір заробітної плати працівника в розмірі

          3800 гривень    .

 

3.     Встановити термін  дії  цивільно - правового  договору з16.05.2017 до

30.06.2017.

 

 

 

Сільський  голова                                                     В.Г.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                     

                         ГЛИБОЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                         Тальнівського   району     Черкаської   області

                                                       14-а сесія

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 16  травня  2017 року №  14/6

с.  Глибочок

 

Про виконання обов’язків головного бухгалтера

сільської ради за цивільно - правовим

договором

 

 

                     В зв’язку  з вільною вакансією головного бухгалтера  сільської ради на час проведення конкурсу, керуючись Постановою КМУ № 65 від 01.03.2014,  статтями 21, 23 Кодексу  законів про працю  України , Глибочківська сільська рада

В и р і ш и л а :

 

1.     Прийняти на роботу  працівника   за цивільно – правовим    договором із   виконанням обов’язків головного бухгалтера сільської ради.

 

2.     Встановити щомісячний розмір заробітної плати працівника в розмірі

 

4800,00 гривень    .

 

3.     Встановити термін дії  цивільно – правового  договору з 11.05.2017 до   30.06.2017 .

 

 

 

Сільський  голова                                                     В.Г.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                           ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          14-а СЕСІЯ

 

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                       

 

від  16 травня  2017 року №14/3

с.Глибочок

 

Про виплату матеріальної допомоги

на лікування  Нікіфорового  А.Г.

 

                        Розглянувши заяву  Нікіфорового   Анатолія  Геннадійовича на лікування та подані документи , виконуючи Закон України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» та керуючись підпунктом 6 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В и р і ш и л а:

 

1.     Надати матеріальну допомогу Нікіфоровому Анатолію Геннадійовичу  на лікування в розмірі 2500 гривень.

2.     Головному бухгалтеру сільської ради Каратнюк А.А. провести нарахування та зарахування на особовий рахунок Нікіфорового Анатолія  Геннадійовича матеріальну допомогу на лікування.

3.     Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на сільського голову  Мельник В.Г.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова:                                             В.Г.Мельник

 

 

 

 

 

   

 

                           ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          14-а СЕСІЯ

 

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                       

 

від  16 травня  2017 року №14/4

с.Глибочок

Про кількісний та персональний

склад виконкому

 

 

              Розглянувши та обговоривши пропозицію сільського голови

Мельника В.Г. про внесення змін до рішення сільської ради № 1/3 від 16 листопада 2015 року та рішення сільської ради  №1/4 від 16 листопада 2015 року, взявши до уваги зауваження та пропозиції депутатів сільської ради, керуючись частиною 1 пункту 3 статті 51 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В и р і ш и л а:

 

1.     Рішення сільської ради  № 1/3» Про утворення виконавчого комітету та визначення  його кількісного складу» від 16 листопада 2015 року залишити без змін.

 

2.     Рішення сільської ради № 1/4 « Про  затвердження  персонального складу  виконавчого комітету»  від 16 листопада 2015 року залишити без змін.

 

 

 

 

 

Сільський голова:                                          В.Г.Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                  ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                          14-а СЕСІЯ

 

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я

                                       

 

від  16 травня  2017 року №14/7

с.Глибочок

Про внесення змін до

Регламенту сільської ради

 

 

           Розглянувши та обговоривши пропозицію сільського голови  про внесення змін до рішення сільської ради № 2/1 від 30 листопада 2015 року «Про затвердження Регламенту сільської ради» та взявши до уваги зауваження та пропозиції депутатів сільської ради, керуючись пунктом 1 частиною 1 статті 26, частиною 13 статті 46 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В и р і ш и л а:

 

1.     Зміни до рішення сесії № 2/1 від 30 листопада 2015 року « Про затвердження регламенту сільської ради» детально вивчити та винести на розгляд  на черговій сесії сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова:                                         В.Г.Мельник
                                              У К Р А Ї Н А

ГЛИБОЧКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА
Тальнівського  району  Черкаської  області

14 – а  С Е С І Я
Р І Ш Е Н Н Я
Від  04 травня 2017 №14/1
с. Глибочок
Про підсумки  позачергових виборів, реєстрацію
та визнання повноважень Глибочківського сільського
голови

         Заслухавши  інформацію голови Глибочківського сільської виборчої комісії Заверталюка В.В. «Про підсумки позачергових виборів, реєстрацію та визнання повноважень Глибочківського сільського голови», керуючись п.12 ст.85 Закону України «Про місцеві вибори», статтями 11,15 Закону  України  « Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до ст.14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ч.1 ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада
В и р і ш и л а:
1. Взяти до відома:
1.1. Інформацію голови Глибочківської сільської виборчої комісії Заверталюка В.В. «Про підсумки позачергових виборів, реєстрацію та визнання повноважень Глибочківського сільського голови» ( копія рішення територіальної виборчої комісії про підсумки голосування та результати виборів сільського голови, копія відповідних форм додаються).
1.2. Що повноваження Глибочківського сільського голови  починаються з 04 травня 2017 року з моменту оголошення сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради про обрання на цю посаду  Мельника Василя Григоровича 18.03.1956 року народження, громадянина України, позапартійного, місце проживання с. Глибочок Тальнівського району Черкаської області, вул. Пушкаренка В.І. 7а, само висуванець, освіта повна вища, закінчив вищу школу МВС.
2. Прийняти у Глибочківського сільського голови Мельника В.Г. присягу посадової особи місцевого самоврядування, про що зробити відповідний запис в трудовій книжці.
3. Присвоїти Глибочківському сільського голові Мельнику В.Г., який займає посаду віднесену до четвертої категорії 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування з 04 травня 2017 року, про що зробити відповідний запис у трудовій  книжці.
4. Доручити Глибочківському сільському голові Мельнику В.Г. укладати договори та завіряти  їх підписом від імені Глибочківської сільської ради.


Сільський голова:                                           В.Г.Мельник