Рішення ради

Рішення сесії від 18 грудня 2019 року

 

У К Р А Ї Н А

 

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 

                                     30 - а  С Е С І Я VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

                                       

Від 18 грудня 2018року                     с.Глибочок                   №30/11

Про структуру виконавчих органів, загальну  

чисельність апарату Глибочківської   сільської

ради та її виконавчих органів, витрат на їх

утримання

        Відповідно до підпункту 5 частини 1 статті 26, частини 1, 4 статті 61 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановами  Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» із змінами, Наказом  Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказом    Міністерства культури ітуризму Українивід 18.10.2005  N745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції України 27 жовтня 2005 р. за N1285/11565,  наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р №557 ”Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” із змінами, Наказом  міністерства  освіти  і  науки  України  від  04.11.2010 р. №1055 «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів  дошкільних  навчальних  закладів»,  враховуючи пропозиції сільського голови та депутатів, сільська рада

                       В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити з 01.01.2019 року структуру та загальну   чисельність апарату Глибочківської   сільської  ради та її виконавчих органів: 

№п/п

Найменування розділу виконавчих органів ради

 

 

 

Гранична чисельність штатних оди ниць

Примітка

1.

 Апарат сільської ради   

4,25

 

 

 

Сільський голова

1,0

 

 

 

Секретар ради

1,0

 

 

 

Головний бухгалтер

1,0

 

 

 

Спеціаліст IIкатегорії,

 

1,0

 

 

 

Касир

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Благоустрій

1,0

 

 

 

Працівник по благоустрою  

1,0

 

3.

Водопровідно-каналізаційне господарство 

 

 

Слюсар водогінної мережі

1.0

 

4.

Бібліотека             

0,5

 

 

 

Завідувач  бібліотекою

0.5

 

 

 

 

 

 

5.

 Сільський будинок культури.             

2,75

 

 

 

Директор СБК

0,75

 

 

 

Художній керівник

1,0

 

 

 

Технічний працівник

1,0

 

           

 

            2. Затвердити штатні розписи  та видатки на утримання згідно додатків 1,2,3,4,5.

           

            3. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  на комісію з питань планування та виконання бюджету.

 

 

 

Сільський голова                                                                     В. Г.Мельник 

                                                               

 

Додаток №1

                               

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Глибочківської сільської ради від 18.12.2018  № 30/11

 

Затверджую
штат у кількості   4,25  штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
20062,50 грн.(Двадцять тисяч шістдесят дві грн. 50 коп.)

Сільський голова________________В.Г.Мельник
                                    (підпис )      (ініціали і прізвище) 

«18»  грудня   2018 рік
     (число, місяць, рік)

 
М. П.

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА  2019  рік

Апарат Управління  Глибочківської  сільської ради
      (назва установи)

Вводиться в дію з 01.01.2019 року

 

N
з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами
(грн.) 

 

3

 

1

Сільський голова

1

6600,00

6600,00

 

2

Секретар ради

1

5700,00

5700,00

 

3

Головний бухгалтер

1

4200,00

4200,00

 

4

Спеціаліст ІІ категорії

1

        2900,00

       2900,00

 

5

Касир

0,25

2650,00

662,50

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Усього за посадовими окладами 

4,25

22050,00

20062,50

                  Сільський голова 

                       В.Г.Мельник
                    (ініціали і прізвище) 

 

                  Головний бухгалтер
            м.п

 
                        А.А.Каратнюк
                 (ініціали і прізвище) 

 

               

                                                                                          

                                                                    

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Глибочківської сільської ради від 18.12.2018  № 30/11

 

Затверджую
штат у кількості   2,75  штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
 ЦИФРАМИ  гривень(Сім  тисяч  сімсот сімнадцять  грн.. 00 коп.)
Сільський голова
    (посада) 
____________________В.Г.Мельник
 (підпис )                     (ініціали і прізвище) 

« 18 » грудня   2018 рік
     (число, місяць, рік)

 
М. П.

 

                                                               ШТАТНИЙ РОЗПИС НА  2019  рік

СБК  Глибочківської  сільської ради
      (назва установи)

Вводиться в дію з 01.01.2019 року

N
з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами
(грн.) 

3

1

Директор СБК

0,75

3784,00

2838,00

2

Художній керівник

1

2958,00

2958,00

3

Техн.працівник

1

1921,00

1921,00

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

  

Усього за посадовими окладами 

2,75

8663,00

7717,00

 

 

 

Сільський голова 

 

Головний бухгалтер
 м.п

В.Г.Мельник


А.А.Каратнюк

 

 

Додаток 3

                    

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Глибочківської сільської ради від 18.12.2018  № 30/11

 

                         Затверджую
штат у кількості   0.5  штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
 1892,00 грн . (Одна тисяча вісімсот дев’яносто дві грн..50 коп.)
Сільський голова
    (посада) 
____________________В.Г.Мельник
 (підпис )                     (ініціали і прізвище)

«18» грудня   2018 рік
     (число, місяць, рік)

 
М. П.

 

                                                               ШТАТНИЙ РОЗПИС НА  2019  рік

Бібліотеки  Глибочківської  сільської ради
      (назва установи)

Вводиться в дію з 01.01.2019 року

 

N
з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами
(грн.) 

 

3

 

1

Завідуюча  бібліотекою  

0,5

3784,00

1892,00

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  

Усього за посадовими окладами 

0,5

3784,00

1892,00

 

Сільський голова 

В.Г.Мельник

 

Головний бухгалтер

м.п

 А.А.Каратнюк
 

 

               

 

 

 

 

Додаток 4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Глибочківської сільської ради від 18.12.2018  № 30/11

 

Затверджую
штат у кількості   1,0  штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
 1921,00 грн. ( Одна тисяча дев’ятсот двадцять одна грн..00 коп.)
Сільський голова
    (посада) 
____________________В.Г.Мельник
 (підпис )                     (ініціали і прізвище) 

«18» грудня   2018 рік
     (число, місяць, рік)

 
М. П.

 

                                                               ШТАТНИЙ РОЗПИС НА  2019  рік

Благоустрою  Глибочківської  сільської ради
      (назва установи)

Вводиться в дію з 01.01.2019 року

 

N
з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами
(грн.) 

 

3

 

1

Працівник по благоустрою  

1

1921,00

1921,00

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  

Усього за посадовими окладами 

1,0

1921,00

1921,00

 

Сільський голова 

В.Г.Мельник

 

Головний бухгалтер

м.п

 А.А.Каратнюк
 

 

               

 

Додаток 5

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Глибочківської сільської ради від 18.12.2018  № 30/11

 

Затверджую
штат у кількості   1,0  штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами
 1921,00 грн. ( Одна тисяча дев’ятсот двадцять одна грн..00 коп.)
Сільський голова
    (посада) 
____________________В.Г.Мельник
 (підпис )                     (ініціали і прізвище) 

« 18 » грудня   2018 рік
     (число, місяць, рік)

 
М. П.

 

                                                               ШТАТНИЙ РОЗПИС НА  2019  рік

Водопровідно-каналізаційного господарства  Глибочківської  сільської ради
      (назва установи)

Вводиться в дію з 01.01.2019 року

N
з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяцьза посадовими окладами
(грн.) 

3

1

Слюсар водогінної мережі

1

1921,00

1921,00

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

  

Усього за посадовими окладами 

1,0

1921,00

1921,00

 

 

Сільський голова 

В.Г.Мельник

 

 

Головний бухгалтер

м.п

 А.А.Каратнюк
 

 

               

 

           

 

У К Р А Ї Н А

 

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 

                                     30 - а  С Е С І Я VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

                                       

 

Від 18 грудня 2018року                    с.Глибочок                      №30/13

 

 «Про сільський бюджет

на 2019 рік»

 

          

         Відповідно до пункту 17 ч.1 ст.43, ст..65 Закону України про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст.78, Бюджетного Кодексу України сільська рада

ВИРІШИЛИ:

 1. Визначити на 2019 рік:
 2. Доходи сільського бюджету у сумі 2276624,00 грн.., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2241204,00 грн.., та спеціального фонду 35420,00 грн.., згідно з додатком №1 цього рішення;
 3. Видатки сільського бюджету у сумі 2276624,00 грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2241204,00 грн.., та спеціального фонду 35420,00 грн..
 4. Збалансований сільський бюджет згідно з додатком №2 цього рішення.
 5. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Глибочківського сільського бюджету на 2019 рік у сумі 2276624,00 грн.., у тому числі обсяг по загальному фонду бюджету у сумі 2276624,00 грн.., згідно з додатком №3 цього рішення.
 6. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 грн.
 7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою відповідно статті55 Бюджетного Кодексу України:
 8. Оплата праці бюджетних установ (код 2111);
 9. Нарахування на заробітну плату (код 2120);
 10. Оплата комунальних послуг на енергоносії (код 2270);
 11. Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620);
 12. Інші виплати населенню (2730).

 

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію програм на загальну суму 1158401,00 грн.., згідно з додатком №5 до цього рішення.
 2. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік (Додаток №4).
 3. Надати право сільському голові:

-  приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з районного та інших місцевих бюджетів у період між сесіями сільської ради з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет;

- приймати розпорядження, погоджені з постійною комісією сільської ради з питань бюджету та економічного розвитку, щодо передачі інших бюджетних призначень або перерозподілу інших видатків сільського бюджету.

 1. Розпорядникам коштів сільського бюджету:
 2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну енергію, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- інші виплати населенню.

           - Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

           - Брати бюджетні зобов’язання у 2019 році з врахуванням необхідності виконання зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у Тальнівському районі, в межах відповідних бюджетних асигнувань.

         8. Додатки 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         9. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів

 

 

Сільський голова                                             В.Г.Мельник

 

Головний бухгалтер                                        А.А.Каратнюк