Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік

 

 У К Р А Ї Н А

    ГЛИБОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      36 –а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

   21 червня 2019                            с. Глибочок                          №36/2

 «Про  встановлення  ставок земельного

податку, пільг з його сплати на 2020 рік»

       Керуючись  пунктами 24, 28 та  35   частини 1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, ст.. 10 підпунктів 12.3.2., 12.3.3. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1.  пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою»,   аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, лист Державної регуляторної служби України стосовно розгляду проекту регуляторного акта від 18.06.2019№4344/0/20-19,сільська  рада

ВИРІШИЛА:

      1. Встановити на території  Глибочківської  сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

   2. Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   2.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

     2.4. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     2.5.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     2.6. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    2.7. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    2.8. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    2.9. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    2.10. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 2.11 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     3. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку:                                                                                                                                - органам державної влади та органам місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати:

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території

Секретарю сільської ради після врахування поданих зауважень та пропозицій,  в тому числі і від Державної регуляторної служби України та   прийняття цього рішення сільською радою, оприлюднити  його   в друкованих ЗМІ  та на  Інтернет - сайті сільської ради  до 15  липня цього року.

     4. Спеціалісту-землевпоряднику сільської ради після оприлюднення  цього рішення, подати його копію в ДПІ в Тальнівському районі, але не пізніше 25 грудня цього року. 

     5. Рішення «Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з його  сплати та розміру орендної плати  на  2020 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2020 року. 

     6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

       Сільський  голова                                  В.Г.Мельник

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Глибочківської сільської ради

   від 21.06.2019  р. №36/ 2

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію
з  01 січня 2020 року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

_________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Глибочок   

 

 Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,800

0,800

0,800

0,800

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.06

Для колективного садівництва4

х

х

х

х

 

 

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

х

х

х

х

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

х

х

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

х

х

х

х

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

х

х

х

х

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,03

х

х

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

х

х

х

х

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

х

х

х

х

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

х

х

х

х

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

х

х

х

х

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

х

х

х

х

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

х

х

х

х

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

0,03

х

х

 

 

03

Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

х

х

х

х

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

х

х

х

х

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

х

       х

х

х

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

х

х

х

х

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

х

х

х

х

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

х

х

х

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,000

3,000

х

х

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

х

х

х

х

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

х

х

х

х

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

х

х

х

х

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

х

х

х

х

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

х

х

х

х

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

х

х

х

х

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

х

х

х

х

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

х

х

х

х

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

х

х

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

х

х

х

х

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

х

х

х

х

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

х

х

х

х

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

х

х

х

х

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

х

х

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

х

х

х

х

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

х

х

х

х

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

х

0,1000

х

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

х

0,100

х

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

х

0,100

х

 

 

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

х

х

х

х

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

х

х

х

х

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

х

х

х

х

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

 

 

10.06

Для сінокосіння

х

х

х

х

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

х

х

х

х

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

х

х

х

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

х

х

х

х

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11

Землі промисловості

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

12

Землі транспорту

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

х

х

х

х

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

1,000

1,000

 

 

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

15

Землі оборони

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

16

Землі запасу

х

х

х

х

 

 

17

Землі резервного фонду

х

х

х

х

 

 

18

Землі загального користування4

х

х

х

х

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України. 

 

Секретар   сільської  ради                                                    Л. І. Білозір