АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Глибочківської сільської ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Глибочківської сільської ради

«Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати  на 2020 рік»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання        

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати ставки земельного податку, пільг з його сплати в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Земельні податки  зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Глибочківської територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Глибочківська сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати» на 2020 рік.

У разі неприйняття ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2020 рік, відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  ПКУ,  плата за землю буде надходити  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:

- утримання водогінного господарства 52,5 тис. грн.

Аналіз втрат до місцевого бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 рік

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 рік

Відхилення,

тис. грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка%

 

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн

1

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,2% до 5%

     52,5

від 0,2% до 9%

47,7

  4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

     52,5

Х

       47,7

   4,8

У разі прийняття рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати   на 2020 рік» очікується, що  в бюджет Глибочківської  громади надійдуть кошти в сумі  52,5 тис. грн.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Таким чином, Глибочківська сільська рада враховуючи пропозиції підприємців, не підвищувала ставки податків.  Розміри ставок земельного податку збільшено на 10%, а саме, земельний податок з юридичних осіб та земельний податок з фізичних осіб.

Важливість проблеми при затвердженні ставок земельного податку полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

         Враховуючи, вищевикладене, Глибочківською сільською радою  розробляється проект рішення „Про встановлення ставок земельного податку ” на 2020 рік та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією  Глибочківської сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки  земельного податку, затверджені рішенням Глибочківської сільської ради  «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати на 2019 рік», застосовуються лише на 2019 рік.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від земельного податку  при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати земельного податку;

 - забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету  земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати» на 2020 р.

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, для земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Через очікуванні втрати місцевого бюджету не можливо в повному обсязі профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати» на 2020  рік у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку території села та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. Надходження коштів до місцевого бюджету дозволить профінансувати в повному об’ємі, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок  земельного податку, враховані пропозиції платників податків,дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок земельного податку на 2020 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Проте, прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податку.  Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та платниками податку

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати місцевого бюджету у сумі 4,8 тис. грн., для земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати земельного податку 52,5 тис. грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та платниками податку .

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з платою за землю,  в сумі:      4,8 тис. грн.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати земельного податку, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними  Тальнівського відділення Звенигородської  ОДПІ станом на 01.01.2019 року                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

150

14

164

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

  91 %

9 %

100 %

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата земельного податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :       4,8 тис. грн.

Альтернатива 2

Сплата земельного податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків , оскільки враховані пропозиції суб’єктів платників податків.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про земельний податок.

Сплата податків за запропонованими ставками (52,5 тис. грн.).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 1 до цього АРВ

Альтернатива  3

 

Відсутні.

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно будуть складати   31,2  тис.грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати платників податку .

У зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного актане розраховувалися.        

 ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей        

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки земельний податок  буде сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за ставками 2019 року,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до  місцевого бюджету складатимуть 4,8  тис. грн..

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку на території села та відповідне наповнення місцевого бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно __52,5 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників земельного податку

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податку  платниками податку та громадянами за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків за запропонованими ставками  52,5 тис.грн. Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 1 до цього АРВ.

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету (4,8 тис.грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантаження (31,2тис.грн. ) спричинить  неможливість сплати податку.Детальна інформація щодо очікуваних витрат СПД наведено у додатку 1до цього АРВ

Додаткове наповнення міського бюджету.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податків за розмірами 2019 року, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у місцевий бюджет.

Сумарні витрати, 4,8 тис. грн.

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  місцевого  бюджету. Податкове навантаження для платників  земельного податку  не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  земельного податку

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

Виникнення податкового боргу про причині не сплати земельного податку

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

Виникнення податкового боргу про причині не сплати  податку.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься за розміром 2019 року, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;
 • Бюджетного кодексу України;
 • Земельного кодексу України;

 

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування  Глибочківської сільської ради.                                                                                       

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території  Глибочківської сільської ради, аналітичних показників Тальнівського відділення Звенигородської  ОДПІ Черкаської області, інформації фінансового відділу Глибочківської сільської ради станом на 01.01.2019 року, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих земельних податків  на 2020 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення  Глибочківської сільської ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати" на 2020 р. та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії  Глибочківської сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки земельних податків, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних земельних податків на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок земельних податків, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 • Розмір надходжень до  місцевого бюджету , пов'язаних з дією акта.
 • Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта.
 • Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.
 • Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Прогнозні показники результативності.

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про ставки земельного податку на 2020 р.

тис. грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету(очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

52,5 тис. грн.

 

 

 

 

- Плата за землю

52,5  тис. грн.

 

 

 

 

 

 

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

164

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, годинина 1 суб’єкта .

2 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

52,5 тис. грн.

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті  Глибочківської сільської ради

- на стенді  Глибочківської сільської рад

Середній

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом  Глибочківської сільської  ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники  Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ у Черкаській області;

- інформація фінансового відділу  Глибочківської сільської  ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строкудії регуляторного акта.

 

Сільський голова  ______________В.Г.Мельник

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської  ради з питань планування ,бюджету та  фінансів  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта - проекту рішення Глибочківської  сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг з його сплати   на  2020 рік»

    Постійна комісія з питаньпланування , бюджету та фінансів керуючись Регламентом  сільської  ради, затвердженим  рішенням сільської  ради в  від 30.11.2015 №2/1, статтями 4,8,34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення сільської  ради "Про встановлення ставок земельного податку, пільг  з його сплати   на  2020 рік» та встановила наступне.

Розробником регуляторного акта є  виконком сільської  ради, уповноважений на це сільською радою Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним та Податковим кодексами України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Проаналізувавши проект регуляторного акта, експертна комісія визначає наступне.

Ситуація яка вплинула  на необхідність його розробки, свідчить про необхідність  регулювання господарських відносин з метою встановлення конкретних, в межах чинного законодавства,   ставок земельного податку .

Запропонований регуляторний акт має вплив на громадян, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають землю на правах постійного користування.

Механізм вирішення проблеми, запропонований у проекті відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Крім того, проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів  громадян, юридичних осіб  та держави.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (рішення сільської  ради від 06.11.2018р.№ 28/1), строк підготовки І півріччя.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, після  представлення його  на сесії сільської ради, буде  розміщено  на офіційному веб - сайті сільської  ради в мережі Інтернет, про що буде повідомлено за 5 днів на офіційному веб - сайті сільської  ради в мережі Інтернет для подальшого внесення пропозицій та зауважень.

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення сільської  ради  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Запропонований регуляторний акт має вплив на  громадян, які мають у власності земельні ділянки та юридичні особи, що мають землю на правах постійного користування.

       Визначена проблема стосується не тільки  громадян, що є  власниками земельних ділянок, а всієї територіальної громади в цілому, оскільки плата за землю в повному об’ємі  зараховується до сільського  бюджету, складає майже 50% його річного обсягу й спрямовується на вирішення питань соціально-економічного розвитку міста.

Розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів у даний період часу неможливе, оскільки ці механізми вкладені в нормативну грошову оцінку земель, яка враховує містобудівну цінність земельної ділянки, пов’язану з розвитком наявної інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури, економічні, демографічні та інші фактори, що склалися та прогнозуються на найближчий період розвитку села.

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання земельних відносин, визначене Податковим кодексом України.

З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку села , запобігання втратам сільського бюджету, на підставі норм Податкового кодексу України сільською  радою ухвалено проект рішення яке пройшло в повному обсязі регуляторну процедуру і яким визначено ставки земельного податку, пільги з його сплати  починаючи  з 01.01.2020 року.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: громадян територіальної громади, юридичних осіб  у користуванні яких перебувають земельні ділянки( державні установи та підприємства), органів місцевого самоврядування:

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Громадяни

Економічне стимулювання ефектив-ного та раціонального використання земельних ділянок, визначення їх вартості згідно з Податковим ко-дексом України із застосуванням елементів ринкового регулювання.

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Юридичні особи ( державні установи та підприємства)

Стабілізація розмірів ставки земельного податку і, як наслідок, річної орендної плати за землю при  укладанні нових та поновленні діючих договорів оренди землі. 

Установлення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в договорах оренди землі в залежності від узгоджених умов.

Раціональне та ефективне викори-стання земельних ділянок з ураху-ванням їх містобудівної цінності та функціонального використання

Обов’язкові платежі податкового характеру (сплата податку чи орендної плати за землю).

 

Органи місцевого самоврядування

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Залучення інвестицій у поліпшення території села.

Розширення бази оподаткування за рахунок підвищення мотивації суб’єктів господарювання до оформлення правовстановлюючих документів на землю.

Спрямування додаткових коштів на здійснення фінансування сільського господарства та програм соціально-економічного розвитку

 Відсутні

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей встановлено, що їх не має.

Але на сьогоднішній день це єдиний законодавчо урегульований шлях.

Розв’язання визначених проблем забезпечать такі механізми та заходи:

- запровадження чіткої прозоро визначеної процедури встановлення диференційованих розмірів ставки податку за володіння та використання земельних ділянок на території села

- проведення відстежень результативності дії прийнятого регуляторного акта та внесення, у разі необхідності, змін до нього.

Дія ухваленого регуляторного акта та внесення змін до нього забезпечить оперативне реагування на результати його впровадження, сприятиме подальшому розвитку підприємництва в селі , стабільним  надходженням до сільського  бюджету від орендної плати за землю.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, окрім здійснення самоврядного  контролю за використанням і охороною земель на території села, а орендарі повинні сплачувати орендну плату за землю у розмірах, визначених з урахуванням ставок земельного податку, установлених цим проектом рішення.

При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є обсяг надходжень до сільського  бюджету від плати за землю при практичному застосуванні диференційованих ставок земельного податку,  фінансування програм соціально-економічного розвитку, сфери  сільського  господарства,залучення інвестицій у поліпшення території села.

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" рівень поінформованості з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням.

Результативность дії регуляторного актабуде відстежуватися шляхом здійснення мониторингу за:

- рівнем надходжень від плати за землю до сільського бюджету.

Базове відстеження результативності дії вищевказаного рішення буде здійсненодо дня набрання чинності регуляторного акту;.

 Повторне відстеження планується провести через рік.

           У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Таким чином, проект регуляторного акта відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Узагальнений висновок         

Проаналізувавши проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету та фінансів   вважає, що проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

Голова постійної комісії

сільської  ради з питань планування,

 бюджету  та фінансів                                            Н.І.Чавунська

 

 

                                                                                                         ПРОЕКТ

                                              У К Р А Ї Н А

                          ГЛИБОЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

             ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                 РІШЕННЯ             

«Про  встановлення   ставок  земельного

податку,  пільг з його  сплати на 2020 рік»

Керуючись  пунктами 24, 28 та  35   частини 1  статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до  пункту 7.1. статті 7, ст.. 10 підпунктів 12.3.2., 12.3.3. пункту 12.3. та підпункту  12.4.1. пункту 12.4. статті  12, пунктів 30.2. , 30.5. статті  30, статті  274  Податкового кодексу України (далі - ПКУ) із змінами, технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель   , виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою»,   аналіз регуляторного впливу та експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, сільська  рада

ВИРІШИЛА  :

      1. Встановити на території  Глибочківської  сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатками 1, 2 ;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до  статей 281,  282 Податкового кодексу України та податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку   органам державної влади та  місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ за переліком згідно з додатком 3.

   2. Взяти до відома ,  що :

   2.1. платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України;

   2.2. об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України;

   2.3. базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок,  з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України; площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

   2.4. база оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України;

   2.5. визначені  земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей,  визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України;

     2.6.. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством;

     2.7. податковим періодом  для плати за землю  є календарний рік. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

    2.8. підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру;

    2.9. порядок обчислення плати за землю встановлений статтею 286 ПКУ;

    2.10. пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб встановлені статтею 281 ПКУ;

    2.11. пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлені статтею 282 ПКУ;

 2.12 земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, перераховані в статті 283 ПКУ;

     3. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку                                                                                                                      - органам державної влади та органам місцевого самоврядування , бюджетним установам в галузі ветеринарної медицини, водного господарства та меліорації, які є неприбутковими та повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення   управлінських цілей стосовно охорони здоров'я тварин, експлуатації державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення водних ресурсів, меліорації земель, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання безоплатних  послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремі

будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території

     8. Контроль за виконаннямпроектурішення покласти на постійну комісію агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села, та на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

       Сільський  голова                                  В.Г.Мельник

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішенням Глибочківської сільської ради

   від 21.02.2019  р. №32/ 9

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію
з  01 січня 2020 року

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

23

Код району

_____

Код
згідно з КОАТУУ

_________

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Глибочок   

 

 Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)

 

 

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

 

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,800

0,800

0,800

0,800

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва4

х

0,300

х

0,300

 

 

01.06

Для колективного садівництва4

х

х

х

х

 

 

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

х

х

х

х

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

х

х

х

х

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

х

х

х

х

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

х

х

х

х

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

х

х

х

х

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

 

 

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

1,000

0,03

х

х

 

 

02.02

Для колективного житлового будівництва4

х

х

х

х

 

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

х

х

х

х

 

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

х

х

х

х

 

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

х

х

х

х

 

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

х

х

х

х

 

 

02.07

Для іншої житлової забудови 

х

х

х

х

 

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

0,03

х

х

 

 

03

Землі громадської забудови

 

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

х

х

х

х

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

х

х

х

х

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

х

       х

х

х

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

х

х

х

х

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

х

х

х

х

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

х

х

х

х

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

5,000

5,000

х

х

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

х

х

х

х

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

х

х

х

х

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

х

х

х

х

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

х

х

х

х

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

х

х

х

х

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

х

х

х

х

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

х

х

х

х

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

х

х

х

х

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

х

х

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

 

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

х

х

х

х

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

х

х

х

х

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

х

х

х

х

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

х

х

х

х

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

х

х

х

х

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

х

х

х

х

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

х

х

х

х

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

х

х

х

х

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

х

х

х

х

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

х

х

х

х

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

х

х

х

х

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

 

 

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

 

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

х

х

х

х

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

х

х

х

х

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

х

х

х

х

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

 

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

х

х

х

х

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

х

х

х

х

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

х

х

х

х

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

х

х

х

х

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

х

х

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

 

 

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

х

х

х

х

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

х

х

х

х

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

х

х

х

х

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

 

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

0,100

х

0,1000

х

 

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

х

0,100

х

 

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

х

0,100

х

 

 

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

х

х

х

х

 

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

х

х

х

х

 

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

х

х

х

х

 

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

х

х

х

х

 

 

10.06

Для сінокосіння

х

х

х

х

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

х

х

х

х

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

х

х

х

х

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

х

х

х

х

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

х

х

х

х

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11

Землі промисловості

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

12

Землі транспорту

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

х

х

х

х

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

х

х

х

х

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

х

х

х

х

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

х

х

х

х

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

х

х

х

х

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

х

х

х

х

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

х

х

х

х

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

1,000

1,000

 

 

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

15

Землі оборони

 

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

х

х

х

х

 

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

х

х

х

х

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

х

х

х

х

 

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

3,000

3,000

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

х

х

х

х

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

х

х

х

х

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

х

х

х

х

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

х

х

х

х

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

16

Землі запасу

х

х

х

х

 

 

17

Землі резервного фонду

х

х

х

х

 

 

18

Землі загального користування4

х

х

х

х

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України. 

Секретар   сільської  ради                                                    Л. І. Білозір