Додаток до рішення сільської ради

                                                                                                                                             від 12.12.2019 року №40-12/VІІ

 

План

діяльності з підготовки та перегляду проектів регуляторних актів Глибочківської сільської ради на 2020 рік

_________________________________________________________________________________________

  №п/п  Вид документа Назва проекту                Мета прийняття проекту  Термін підготовки         Розробник  Джерела

                                          регуляторного акту     регуляторного акту          проекту регуляторного                     оприлюднення

                                                                                                                              акту

     1                 2                             3                                           4                                           5                            6                       7

__________________________________________________________________________________________________________          

 

 1.     Рішення ради        Про встановлення          Забезпечення надходжень        

                                        місцевих податків і         до сільського бюджету        травень- 2020        Постійна комісія    Районні   

                                        зборів  на 2021рік                                                           -червень                 з питань бюджету  ЗМІ,

                                                                                                                                                                 та фінансів              сайт с/р

        

 

2.      Рішення   ради    Про встановлення       Забезпечення надходжень          травень- 2020       Постійна комісія    -«-

                                        ставок земельного       до сільського бюджету                -червень               з питань бюджету     

                                        податку, пільг з                                                                                                 та фінансів             

                                        його сплати

                                        на 2021 рік

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                              Л.БІЛОЗІР