У К Р А Ї Н А

   ГЛИБОЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                           40 - а  С Е С І Я VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  12  грудня  2019  року               с. Глибочок                         №  40/12

Про  план діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів

Глибочківської сільської ради на

2020 рік

                Відповідно до пункту 6 частини1 статті 43,статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання частини 1 статті 7 ,статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності  «,врахувавши пропозиції  депутатів сільської ради, сільська рада

в  и р і ш и л а  :

                    1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Глибочківської  сільської ради  на 2021  рік (додається) .

                    2. План   діяльності з підготовки   регуляторних актів Глибочківської сільської ради  на 2021 рік розміщувати  на  веб - сайті  Глибочківської сільської ради  .

                     3.  Контроль за виконанням прийнятого рішення покласти на

комісію з  питань агрономічного розвитку, земельних відносин, комунального майна та соціального розвитку села.

 

 

   Сільський  голова                                                    В.МЕЛЬНИК

 

                                                                              Додаток

                                                                             до рішення сільської ради

                                                                             від 06.11.2018 № 28/1

                                  План  діяльності

             З підготовки проектів регуляторних актів

              Глибочківської сільської ради на 2019 рік

 

№ пп

 Вид

документа

 Назва проекту

регуляторного 

акту

    Мета прийняття

проекту

регулятор-

ного акту

Строки

підготовки

проекту

регулятор-

ного акту

Наймену-

вання

розробни-

ків проекту

1.

Рішення

сільської

ради

Про затвердження  місцевих податків і зборів на 2020

рік

Забезпечення

надходжень до місцевого

бюджету

травень

2019

Постійна комісія з питань планування

бюджету і

фінансів

3.

Рішення

сільської ради

Про оренду

комунального майна

Затвердження

ставок орендної плати

за оренду комунального

майна

Забезпечення

надходжень

до місцевого

бюджету та

ефективне

використання

комунального

майна

липень

2019

Постійна

Комісія з  питань агрономічного розвитку, земельних відносин, комунального майна та соціального розвитку села

 

4.

Рішення

сільської ради

Про затвердження

ставок земельного

податку на орендної плати на 2020 рік

Забезпечення

надходження

до місцевого

бюджету

травень

2019

Постійна комісія

з питань плану-

вання бюджету

І фінансів

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Л.І.Білозір